De inboedelverzekering, het is één van de vele verzekeringen. Door de grote hoeveelheid verzekeringen die er tegenwoordig bestaan is het soms onbekend waarvoor ze dienen. Bij de inboedelverzekering is dit niet heel lastig, de naam zegt het al. Per verzekeraar verschilt de inboedelverzekering nogal eens. Maar omdat deze verschillen vaak erg klein zijn kan er goed een algemene beschrijving van gegeven worden.

Wat is een inboedelverzekering?

Een inboedelverzekering is een verzekering waarmee je de inboedel (ook wel bekend als huisraad) voor mogelijke schade verzekerd. De schade waar je hierbij aan kunt denken zijn bijvoorbeeld brand- en waterschade. De inboedelverzekering valt dus onder de schadeverzekeringen en wordt ingedeeld bij de brandverzekeringen.

Wat dekt de inboedelverzekering?

Wat de inboedelverzekering precies dekt kan nogal eens verschillen, en het is afhankelijk van de plaats waar de inboedel staat. Hierbij kunnen we een aantal plaatsen onderscheiden:

  1. In en bij de woning
  2. In een ander gebouw ergens in Nederland
  3. Op andere plaatsen

De inboedel valt onder “in de woning” als deze zich bevindt binnen de privéruimtes van de verzekerde. Maar wanneer de inboedel bijvoorbeeld in het trappenhuis, onder afdaken, op balkons of in de tuin staat dan is dit vaak ook verzekerd. Alleen bij diefstal moet er sprake zijn van inbraak om aanspraak te maken op de dekking. Dit komt vooral voor bij bijvoorbeeld appartementen. Ook zijn wasgoed en tuinmeubilair een uitzondering, deze zijn alleen verzekerd tegen diefstal en vandalisme (niet altijd het geval).

Schotels, antennes, zonnewering en alles wat aan de buitenkant van de woning is bevestigd wordt ook gedekt. Wanneer zoiets wordt gesloopt of gestolen wordt dit dan vaak weer niet gedekt (afhankelijk van het verzekeringspakket dat je hebt).

De inboedelverzekering dekt ook de inboedel in andere gebouwen en plaatsen in Nederland. Zo is de inboedel dus ook verzekerd wanneer het bijvoorbeeld in een auto staat ergens in Nederland. Wel moet ook hier weer bij diefstal sprake zijn van inbraak.

Een belangrijke kanttekening die hierbij geplaatst moet worden is dat alles wat niet verhuisbaar is (dus permanent in de woning staat) niet gedekt is. Deze spullen vallen onder de opstalverzekering.

Het bedrag dat je vergoedt krijgt is de nieuwwaarde, maar alleen wanneer het product niet minder dan 40% van de nieuwwaarde waard is. Omdat elektronische apparatuur vaak al na een paar jaar minder dan 40% van de nieuwwaarde waard is wordt de nieuwwaarde niet vaak uitgekeerd. Daarnaast wordt van bromfietsen, vaartuigen en spullen die onttrokken zijn van gebruik (bijv. niet gebruikte kinderwagens) de dagwaarde uitgekeerd.

Is een inboedelverzekering verplicht?

Een inboedelverzekering is zeker niet verplicht, maar wel erg handig. Omdat de volledige huishoudelijke inboedel wordt verzekerd verzeker je deze, soms erg dure, spullen tegen onder andere brand, water, rook, roet en stormschade.

Wanneer is het handig om een inboedelverzekering af te sluiten?

Het is verstandig om een inboedelverzekering af te sluiten wanneer je zelfstandig woont. Dit kan veel rompslomp en hoge kosten voorkomen bij bijvoorbeeld een brand waarbij je schade aan de inboedel overhoudt. Als student hoef je niet perse een inboedelverzekering af te sluiten. Het kan zo zijn dat de huisbaas een collectieve inboedelverzekering heeft afgesloten en de premie zit dan in de huurprijs van je kamer. Let hier goed op bij het tekenen van het huurcontract, het kan je veel geld schelen.

Tips voor het afsluiten van een inboedelverzekering

  1. Zorg ervoor dat je je niet over- of onderverzekerd en zorg ervoor dat de inboedelverzekering ongeveer de waarde van je inboedel dekt. Zo voorkom je dat je teveel premie betaald, of minder terug krijgt dan verwacht bij aanspraak op de verzekering.
  2. Let bij het afsluiten goed op of de inboedelverzekering ook diefstal en vandalisme dekt. Bij de meeste standaardverzekering is dit namelijk niet het geval. De maatschappijen bieden vaak uitbreidingen aan waardoor je de inboedel ook hier tegen verzekerd.
  3. Bij professionele beveiliging van je huis betaal je meestal minder premie voor je inboedelverzekering. Voor wat “professionele beveiliging” precies inhoudt kun je terecht bij de verzekeringsmaatschappij.